35-36

Предмет: Фізична культура

Група: 35-36

Викладач: Яник В.В.

Заняття: 16.03-20.03

Заняття: 23.03-20.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05


Предмет: Всесвітня історія

Група: 35-36

Викладач: 

Заняття: 12.03-20.03


Предмет: Біологія

Група: 35-36

Викладач: Гуня Л.Е.

Заняття: 23.03-27.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Географія

Група: 35-36

Викладач: Саноцька С.Й.

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 13.04-21.04

Заняття: 14.05-22.05


Предмет: Громадська освіта

Група: 35-36

Викладач: Музичка Г.В.

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 12.05-15.05


Предмет: Зарубіжна література

Група: 35-36

Викладач: Зощук Н.С.

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 12.05-15.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Іноземна мова

Група: 35-36

Викладач: Бриль Н.Я.

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Історія України

Група: 35-36

Викладач: 

Заняття: 12.03-20.03


Предмет: Математика

Група: 35-36

Викладач: Піскаровська Н.І.

Заняття: 12.03-20.03

Заняття: 23.03-27.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Спец. технологія

Група: 35-36

Викладач: 

Заняття: 12.03-20.03


Предмет: Українська мова

Група: 35-36

Викладач: Копоть І.В.

Заняття: 12.03-20.03

Заняття: 23.03-27.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 12.05-15.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Українська література

Група: 35-36

Викладач: Копоть І.В.

Заняття: 12.03-20.03

Заняття: 23.03-27.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 12.05-15.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Фізика 

Група: 35-36

Викладач: Соболта В.З.

Заняття: 16.03, 20.03

Заняття: 23.03-27.03

Заняття: 30.03-03.04

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 13.04-17.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05

Заняття: 12.05-15.05

Заняття: 18.05-22.05


Предмет: Хімія

Група: 35-36

Викладач: Зіньків Н.Н.

Заняття: 06.04-10.04

Заняття: 21.04-24.04

Заняття: 27.04-01.05

Заняття: 04.05-08.05