41-42


Інформаційні техн.


Осн. правових знань


Осн. галуз. економіки


ПДР


Техн. столярних робіт


Будівельне креслення


Матеріалознавство


Електротехніка


Охорона праці


Українська мова


Українська література


Зарубіжна література


Іноземна мова


Історія України


Всесвітня історія


Громадянська освіта


Математика


Біологія (екологія)


Географія


Фізика (астрономія)


Хімія


Фізичка культ. і здоров’я