Рекомендації для майстрів та викладачів

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДЛЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЩОДО ПСИХОЛОГО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ,СХИЛЬНИХ  ДО ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ

 

1.Створювати умови в навчальному закладі, які б сприяли розвитку особис-

тості в цілому і змусили б її відмовитися від неконструктивних форм реагу-   вання на різні ситуації соціуму.

2.Слід бути особливо уважним до соціального мікросередовища, так як підліток потрапивши до поганої компанії, швидко засвоює звички , манери і стиль поведінки такої групи .

3. Насильне відлучення від цієї компанії не дає позитивних результатів, до-цільно залучити такого підлітка до позитивної групи з позитивною спрямованістю.

4. Встановлювати з підлітками необтяжливий тактовний контакт поза періодами ефективного напруження.

5. Протипоказаний дріб’язковий контроль, який може викликати бунт, аж до втечі зі школи чи дому, але й не припустима відсутність контролю.

6. Виявляти щиру  зацікавленість їх справами та захопленнями . Недопуска-

ти формальності і байдужості в спілкуванні.

7. У спілкуванні уникати надмірної директивності, проявів влади , жорсткої вимогливості . Інакше це може привести до загострення реакції емансипації.

8.  Можна і треба доручати підліткам керівництво невеликими групами

(під час ділової гри або спортивних змагань).

9. Позитивно впливає і допомагає доброзичливе авансування їх майбутніх

успіхів, заохочення реальних досягнень, які сприяють самоствердженню

підлітка.

10. Вчити підлітків осмислювати свої мотиви, шукати шляхи раціонального

задоволення своїх бажань.

11. Позитивно впливає добре організована фізична праця, оскільки вона дисциплінує  і якоюсь мірою емоційно розряджає.

12. Важливо узгоджувати зусилля педагогів і сім’ї . Тільки за умови постійної і злагодженої взаємодії можна одержати позитивний результат .

13. Проводити багаторазові бесіди, рольові ігри з детальним розбором і аналізом ситуації , які допомагають підліткам освідомити свою поведінку і відчуття власного “я”.

14. Важливо створювати самоутвердження в тих сферах діяльності, де підлітки можуть виявити себе найпевніше і природньо .

15. Важливо щиро і відверто говорити підліткам про свої почуття і відчуття з приводу їхньої поведінки .