Наша діяльність/міжнар.діяльність

Міжнароний проєкт «Трансформація професійного закладу в Червонограді»

Короткий опис проекту (мета та завдання проекту (співпраці)): — Наблизити професійно-технічну освіту до європейських вимірів і стандартів; — Модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу; — Переймання досвіду професійного навчання європейських країн; — Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб сучасного ринку праці; — Розширення взаємовідносин ПТНЗ з роботодавцями; — Впровадження в навчально-виробничий процес дуальної системи навчання; …