Учень має право:


 • На навчання;
 • на медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток, психологічну допомогу;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • висловлювати свою думку з усіх питань, що стосуються життя шкільного колективу;
 • мати свої ідеї та переконання;
 • бути вислуханим;
 • вільно висловлювати свої думки, не ображаючи при цьому інших;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо.
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних творчих об’єднаннях, гуртках, групах за інтересами, спортивних секціях, тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на особистість;
 • бути захищеним від насильства й жорстокого поводження;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні;
 • послідовно відстоювати свої права.

Учні забов’язані:


 • Сумлінно ставитися до навчання;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • вчасно з’являтися на заняття і бути підготовленим до них;
 • дотримуватися Закону України «Про мови»;
 • берегти традиції ліцею, сімейні традиції;
 • бути носіями принципів загальнолюдської моралі;
 • пам’ятати: за межами ліцею кожен учень є представником ліцею і має бути гідним цього звання;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 • дотримуватися законодавства, моральних, естетичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • піклуватися про своє здоров’я і  безпеку свого життя і однокласників;
 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 • дотримуватися правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватися про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
 • дотримуватися вимог ліцею стосовно зовнішнього вигляду;
 • учень завжди повинен мати охайний вигляд;
 • у випадку пропуску занять учень забов’язаний обгрунтувати свою відсутність відповідними документами;
 • Учень забов’язаний поводитися дисципліновано, бути ввічливим, поважати старших;
 • усі рішення адміністрації ліцею, педагогічної Ради і органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним учнем ліцею;
 • займатися самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:


 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • своїми діями, словами, вчинками принижувати гідність учнів ліцею;
 • вживати на території навчального закладу брутальні та лайливі слова за будь-яких обставин у письмовій чи усній формі;
 • палити у приміщенні і на території навчального закладу, як тютюнові так і електронні цигарки;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • використовувати петарди;
 • користуватися мобільними телефонами під час занять;
 • псувати державне, громадське та ліцейне майно.