Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник

Код ІаДК: 7133 7212

Термін навчання: 2 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг прийому: 30 здобувачів освіти

Вступні випробування: співбесіда

Що отримує випускник: Диплом кваліфікованого робітника; Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Форма навчання: денна

Гуртожиток: надається іногороднім

Слюсар-ремонтник

 

Професія слюсаря-ремонтника дуже поширена та необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де є техніка, механізми, прилади, агрегати.

Кожна машина, верстат, агрегат являють собою складну технічну систему, що складається з безлічі взаємозалежних між собою деталей і вузлів. Але кожна, навіть найдосконаліша машина під впливом робочих навантажень і навколишнього середовища згодом виходить із ладу й вимагає ремонту. Для виконання ремонту устаткування, для попередження неполадок на підприємстві створюються спеціальні служби, укомплектовані кваліфікованими слюсарями-ремонтниками. Це кваліфіковані робітники, які обслуговують техніку на підприємствах або вдома, регулюють, виконують поточний і терміновий ремонти, проводять профілактичні заходи.

Слюсар-ремонтник – робітник, що обслуговує техніку на виробництві та в побуті, регулює, виконує поточний і терміновий ремонти, проводить профілактичні заходи. Ремонтнику необхідно добре розбиратися в тих механізмах, з якими він працює, знати логіку їхнього функціонування і властивості матеріалів, з яких вони виготовлені. Слюсар-ремонтник відновлює первісний технічний стан промислового обладнання, забезпечує його безперебійну роботу, здійснює повсякденний технічний нагляд, а в необхідних випадках проводить поточний та капітальні ремонти.

Навчальний процес відбувається в спеціальних кабінетах, обладнаних майстернях де учні вивчають:

  • будову устаткування, агрегатів і машин;
  • правила регулювання машин;
  • способи усування дефектів в процесі ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатів і машин;
  • будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
  • конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
  • способи розмічання та оброблення нескладних різних деталей;
  • систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
  • властивості кислототривких і інших сплавів;
  • основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування;
  • основні відомості з читання креслень, електротехніки з основами промислової електроніки.

Праця слюсаря-ремонтника потрібна в багатьох галузях господарства: на машинобудівних підприємствах, в будівельних організаціях, в сільському господарстві, на підприємствах і організаціях сфери побутового обслуговування тощо.

Професія престижна і має високу затребуваність на ринку праці, як в державному секторі економіки, так і в приватному секторі. Молодим фахівцям, що тільки здобули професійно-технічну освіту, роботу довго шукати не доведеться — вона знаходить їх сама.

Електрогазозварник

 

Електрогазозварник – професія відповідальна, майже віртуозна, від якості роботи залежить багато чого: довговічність та стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки.

Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають електрогазозварники для суспільства. Металоконструкції зварюються найчастіше саме зваркою електродуги або газовою. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей.

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарата. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварювання, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі. У процесі роботи виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва.

Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості. Зварювальники працюють на будівельних майданчиках, створюючи конструкції та системи різних комунікацій, в промисловості, де застосовують свій досвід і навички, в машинобудуванні, суднобудуванні, автомобілебудуванні і в інших областях, таких як енергетика, нафтопереробна промисловість, сільське господарство. Важко назвати такий сегмент виробництва, де б не застосовувалася праця зварника, його чекають на виробництві, в авторемонтних майстернях, будівельних компаніях, організаціях із забезпечення та ремонту засобів комунікації, тощо.

Зварювальні роботи потрібні практично на будь-якому виробництві, а молодих майстрів дуже мало. Тому зарплати у зварювальників високі.

Слюсарів-ремонтників, елктрогазозварників без досвіду охоче приймають в житлово-комунальні господарства, в приватні організації сфери обслуговування. З набуттям досвіду, їм доручаються відповідальніші справи і роботи в промисловості, на будівництвах. Відповідно, збільшується зарплата.